Magazín IndustryWalk

Projektování průmyslové vzduchotechniky

Každá průmyslová i neprůmyslová společnost by si měla vážit zdraví svých zaměstnanců. Když pomineme bezpečnost práce a další atributy, které přispívají k tomu, aby zaměstnanci dorazili domů ve stejném zdravotním stavu, ve kterém přišli, je důležitá také čistota vzduchu.

Průmyslové a technologické odsávání společnosti Tigemma Engineering

 

Mít ve svém zaměstnání čistý vzduch je eseciální nejen pro zdravý průběh prcovního výkonu a jen velice krátkozraký zaměstnavatel neinvestuje o správné vzduchotechniky, nehledě na to, že je máme dány nařízením vlády 361/2007 Sb., technickými normami a směrnicemi evropské unie. Zaměstnanci přeci nepracují v průmyslových areálech dvacet let, než si vypěstují nemoci se špatným ovzduším spojené, počítáte s nimi po velkou většinu jejich života. Kvalitní pracovníci se hledají těžko, zvlášť v této době a neustále dokola zaučovat nové a nezkušené lidi se nevyplatí.

Izolační těsnění

Spousta společností investuje do těsnění oken a dveří, aby zamezily unikání teplého vzduchu a byli tak ekonomicky šetrní. Pokud je ale na pracovišti byť jen lehce nečistý vzduch, pak se tyto částice hromadí a způsobují mnoh škody na zdraví. Skvělým kompromisem mezi snížením tepelné ztráty a čistým vzduchem je zavedení rekupirace, která mívá docela vysokou účinnost. Nový příchozí vzduch se zahřívá o vzduch, který odchází a vzniká tak ekonomické a k zdraví šetrné pracovní prostředí.

Projektování vzduchotechniky

Samozřejmě si nestačí do průmyslového areálu „fláknout“ větrák, jak se Vám zlíbí a doufat v to nejlepší. Projektování vzduchotechniky je způsob, kterým zvýšíte efektivitu a zároveň snížíte ekonomické ztráty. Zatočte se špatým vzduchem!

Proč zvolit společnost Tigemma Engineering

  1. Je to společnost, která vnikla v Česku a je i zaměřena na české prostředí a požadavky
  2. Ve své svářečské divizi mají tak čistý vzduch, že u nich všichni chtějí pacovat
  3. Je nejlepší na trhu průmyslové a technologické vzduchotechniky
  4. Projektování vzduchotechniky Vám udělá přesně tak, jak to pro Vás bude nejlepší