Magazín IndustryWalk

Budúcnosť priemyselných robotov

Techman Robot

Priemyslové roboty sú v dnešnej dobe veľmi skloňované tému. So znižujúcou sa nezamestnanosťou sa začala zvyšovať ich potreba. A v čase karantény sa ich dôležitosť ešte zvýšila. Poďme si povedať, akým smerom sa pravdepodobne budú ďalej vyvíjať.

 

Súčasnosť

V súčasnej dobe sa najviac využívajú roboti, ktorí sú schopní vysokou rýchlosťou vykonávať jednoduché a repetitívne úlohy. Kolaboratívnych robotov, ktorí vykonávajú prácu pomalšie, ale sú schopní pracovať bok po boku s človekom a tiež vykonávať viac pohybov, je síce menej, však sa predpokladá, že ich množstvo rýchlo porastie. Hoci sú investície do takých robotov nákladné, v dlhšom časovom horizonte môžu priniesť znateľné úspory.

Ako sa teda budú roboti vyvíjať?

Hoci ide technika stále dopredu, je často veľmi zložité naprogramovať roboty, aby robili presne to, čo chceme. A to zvyšuje záťaž technických pracovníkov vo firmách. V budúcnosti by mali byť roboty napríklad schopní sami zmapovať okolité prostredie a na základe parametrov napr. Zdvíhaných vecí by sami vyhodnotili najlepší spôsob vykonania danej činnosti.

Je pravdepodobné, že sa tiež zlepší ich schopnosť identifikovať objekty. Teraz sú priemyselný roboti schopní celkom efektívne rozlíšiť jednotlivé predmety pomocou farieb, tvaru a rozmerov. To všetko vďaka výkonným 2D či 3D kamerám.

Záverom

Roboti sa však začínajú dostávať aj do sféry služieb. Napríklad v Japonsku testujú robota, ktorý bude dopĺňať tovar do regálov priamo v obchode.