Magazín IndustryWalk

Značky pro bezpečnost podlah

Podlahové značky jsou vyrobeny z odolného materiálu se zdrsněným povrchem s třídou protiskluznosti R10 a jsou základem bezpečnostního značení podlah. Mají výbornou přilnavost k čistému a hladkému povrchu. Tyto značky mohou výrazně napomoci ke snížení výskytu pracovních úrazů. Svíticí fotoluminiscenční podlahové značky slouží k označení únikových cest pro případ výpadku elektrické energie pro osvětlení. Podlahové nesvíticí značky, které pomáhají lepší informovanosti pracovníků.

 

- o tom, jaké ochranné pomůcky je nutné použít pro ochranu svého vlastního zdraví - Příkazové značky v modrobílém provedení

- o tom, jaká nebezpečí se mohou v daném protoru vyskytovat - Výstražné značky v černožlutém provedení

- o tom, co je v daném prostoru zakázáno - Zákazové značky v červenočernobilém provedení

- o tom, kde se nachází důležité zařízení - Informační značky v červenobílém provedení

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit