Magazín IndustryWalk

Ušetřete tisíce instalací lamelových clon

Kdo šetří má za tři! To je staré přísloví, které slýcháváme od svých prarodičů již od raného dětství. Nicméně téma úspor a šetření zdrojů energií je aktuální, a tak se stává, že se společnost rozdělila na dva tábory. Jeden tábor striktně dodržuje veškerá nařízení a doporučení, ohledně úspory, kdežto druhá strana se jej snaží ignorovat a přehlížet. Vyčerpání zdrojů je tzv. černá labuť, tedy riziko, které je v mnoha případech přehlíženo a odsouváno na další generace s tím, že to se nám nemůže stát. Tento článek se zaměří na metody, jak uspořit alespoň část energií, a přitom ušetřit pár tisícovek za rok.

lamelové clony

Úspora energií

Metod, jak šetřit energii je hned několik, v tomto odstavci si popíšeme základní postupy.

 1. Zvýšení účinnosti využití energie - Podaří-li se nám zvýšit efektivita spotřebovaných energií, dosáhneme výrazně nižší spotřeby samotné energie, která se následně promítne i do finanční stránky.
 2. Přechod na nevyužité energetické technologie - Využijeme-li dosud stále častější technologie, docílíme efektivnější řízení provozních nákladů za energie a úspoře energií. Pro tyto procesy se využívají nejrůznější technická opatření, měření, regulace a úpravy.
 3. Využívání obnovitelných zdrojů energie - Jedná se o nahrazování konvenčních paliv palivy alternativními. Nejčastěji se jedná o dobře známe technologie, kdy vyrábíme elektrickou energii ve fotovoltaických článcích nebo využíváme k výhřevu místo zemního plynu teplo ze zemského nitra.

Uvedené metody úspory jsou jen nástinem, jak zefektivnit nebo snížit spotřebu různých energetických zdrojů. V poslední větě předešlého odstavce jsem zmínil vytápění. U tohoto příkladu jde demonstrovat opravdu mnoho případů, my si ukážeme, jak zabránit vyvětrání průmyslové haly a neztratit tak tisíce korun ročně, ve chvílích, kdy otevřeme vrata. K tomuto nám dopomohou tzv. lamelové clony.

Lamelové clony

Tyto clony umožňují průchod zaměstnanců nebo průjezd materiálu, aniž by došlo k citelnému úniku tepla a průvanu v průmyslové haly. Lamelové clony jsou zkonstruovány z měkčeného PVC. Tato konstrukce jednou z nejúspornějších variant uzávěru proti průvanu.

Druhy lamelových clon

 • - Pevné clony
 • - Clony s předsazením
 • - Shrnovací clony
 • - Posuvné clony

Proč jsou tak hojně využívány? Zkrátka proto, že se jedná o velmi levné, rychlé a efektivní řešení, které ušetří mnoho tisíc korun za teplenou sezónu. Shrňme si hlavní výhody tohoto řešení:

 • - Průchodu při zavřené poloze.
 • - Úspora energie.
 • - Tlumení hluku.
 • - Snížení prašnosti.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit