Magazín IndustryWalk

Potřebujete poradit, jak spojit společné jmění manželů s podnikáním?

 sjm a podnikání

Jestli se chystáte na svatbu a časem na společné podnikání, potřebujete všechny rady, které vám nabízíme. V tomto článku probereme, jak do sebe zapadá společné jmění manželů, neboli sjm a podnikání.

 

SJM a podnikání: Co je to SJM
 

SJM, nebo již zmíněné společné jmění manželů vzniká svatbou a zapsáním páru. Jedná se o nabyté jmění a majetek získané během trvání manželství. Do SJM ovšem nepatří věci osobní spotřeby manželů, dále věc, kterou jeden z manželů dostal darem, či děděním, náhrady za bolestné či nemoci z povolání, vše co jeden z manželů získá v rámci výhradního vlastnictví a také náhrady za poškození, zničení nebo ztrátu výhradního vlastnictví.
Do SJM patří bohužel také dluhy a to dluhy vzniklé za trvání manželství a týkající se majetku jednoho z manželů a také dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela mimo běžné potřeby rodiny.

Pomoc se SJM při podnikání
 

Jelikož podíl, či založený podnik, získaný během trvání manželství spadá do jmění manželů, bude při jeho převodu potřeba souhlasu obou manželů. Tato informace není vždy jasná a proto vznikají různé neshody a zpoždění jednání na základě opoždění. Také může dojít k rozporům v rodině, pokud si jeden z manželů přeje provést mezigenerační obměnu a druhý nikoliv
Pokud s touto skutečností chcete dopředu počítat a usnadnit si ji, je vhodné si zjistit rady odborného poradce v oblasti předání firemního podílu.